X
info@arkade.nl

Op bezoek bij de boer

1. De dialoog

Jullie hebben in groepen onderzoek gedaan naar het boerenbedrijf.
Daarbij hebben jullie vragen bedacht die jullie aan de boer en boerin willen stellen.

Misschien heb je zelf al dingen bedacht die je graag wilt zien.
In deze les gaan we het bezoek voorbereiden.

Je kunt op verschillende manieren een gesprek voeren.
Met de boer/boerin gaan we een dialoog voeren.
Dat betekent: je probeert zoveel mogelijk van elkaar te weten te komen, zonder te oordelen.

De dialoog heeft een aantal regels.

Regel 1: Luisteren
Goed luisteren naar elkaar is misschien wel het belangrijkste van de dialoog. Zonder luisteren is er geen dialoog.

Regel 2: Vragen stellen
Doordat je vragen stelt, leer je de mening van iemand kennen. Je wilt de mening van die persoon niet veranderen, je wilt graag weten wat hij of zij denkt en voelt.

Regel 3: Respect voor elkaar
Je laat iemand uitpraten en je neemt die persoon serieus, ook al heeft die een heel andere mening dan jij.

Regel 4. Niet oordelen
Als je open staat voor iemand, krijg je vertrouwen in hem of haar. Je begrijpt waarom iemand iets zegt en wilt hem of haar niet overtuigen van jouw mening.

Regel 5. Je mening geven

In een dialoog mag ook jíj vertellen wat voor jou belangrijk is. Zo leert de ander jou kennen. Zorg ervoor dat jullie allebei de ruimte krijgen om te vertellen.

Wist je dat

De dialoog is een bepaalde manier om met elkaar te praten. Je hebt ook andere manieren. Bijvoorbeeld een discussie. Daarin probeer je iemand anders te overtuigen van jouw mening. Een debat is een discussie met publiek. Roddelen is ook een gesprek, maar bij roddelen sluit je anderen juist buiten. En zo zijn er nog veel meer vormen van gesprek.
boer in de buurt

2. Jullie gesprek met de boer of boerin

Jullie hebben zelf onderzoek gedaan. Daarover hebben jullie vragen opgeschreven. Met de boer/boerin ga je in gesprek over wat er op de boerderij gebeurt, en over wat dat voor hem/haar betekent.

Tijdens dat gesprek stel je je vragen.
Maar welke vragen willen jullie stellen?

Vragen verzamelen

Niet alle vragen die jullie verzameld hebben zijn even snel te beantwoorden.
Het is voor de boer/boerin fijn als hij of zij daarop voorbereid is.
Die vragen gaan we nu verzamelen.

 1. Kies per groep uit jullie vragen 1 ‘moeilijke’ vraag.
 2. Lees die vraag in de klas op en vertel waarom jullie die gekozen hebben.
 3. Verzamel alle ‘moeilijke’ vragen.
 4. Spreek af wie die vragen naar de boer/boerin stuurt, en hoe.
 5. Spreek af wie tijdens het bezoek de boer/boerin de vraag stelt.

Jullie meester of juf helpt daarbij!

En de andere vragen? Die stel je gewoon tijdens het bezoek.
Daarover gaan we nu afspraken maken.

Wist je dat

Hoe stel je vragen?
Stel open vragen. Dat zijn vragen die je niet met alleen ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden.

Dus niet: ‘Krijgen uw koeien krachtvoer?’ maar bijvoorbeeld: ‘Waarom krijgen uw koeien krachtvoer?’

Zo kom je veel meer te weten over het werk van de boer.

3. Wat neem je mee

Wat nemen we mee?

  1. Camera of smartphone(s) om foto’s of een filmpje te maken.
  2. Jullie vragenblad.

Afspraken:

 1. Wie maakt de foto’s of het filmpje?
 2. Wie stelt de vragen? Iemand namens elke groep? Iemand namens de hele klas?
 3. Overleg: hoe spreek je iemand aan? Wat is je houding?

Waar letten we op?

Een boerderij is geen speeltuin! Het is een bedrijf, waar mensen aan het werk zijn. Er staan machines, er rijden tractoren. Houd daar rekening mee.

Afspraken:

 1. Maak afspraken over de regels waaraan je je houdt tijdens het bezoek.
 2. Schrijf de belangrijkste op: wat doe je wel? Wat doe je juist niet?

Waarmee bedanken we de boer / boerin?

De boer/boerin geeft tijd en aandacht aan jullie. Laat merken dat je dat waardeert. Hoe? Met een bedankje (e-mail, brief, kaart) en bijvoorbeeld een mooie foto van jullie bezoek.

Afspraken:

 1. Spreek af wat je geeft en wie daarvoor zorgt.

EN DAN NU: NAAR DE BOERDERIJ!
VEEL PLEZIER