X
info@arkade.nl

Thema 4: Omgeving

1. Boeren en natuur

Boeren werken met dieren en planten, met dingen die leven. Op en om de boerderij leven ook andere planten en dieren.
Daar heeft de boer natuurlijk ook mee te maken. Soms ligt de boerderij in of bij een bijzonder natuurgebied. Wat betekent dat voor de boer?

Laten we eens kijken wat een boer meemaakt met de natuur.

Wat is er allemaal op de illustraties te zien? Ga daarvoor naar je werkboek.

2. Last van de natuur

De boer verdient zijn brood met producten van levende dingen, van planten en dieren. Je zou kunnen zeggen: hij leeft van de natuur. Maar in diezelfde natuur gebeuren ook dingen waar de boer last van heeft.
Kijk maar eens naar deze filmpjes:

Bermen

Vogelgriep

Pak nu je werkboek en maak de opdrachten die bij de filmpjes horen.

Quiz: zoek de lastposten

Hieronder zie je de plaatjes van een aantal producten van de boerderij.
Daarnaast zie je een aantal beestjes of plantjes uit de natuur die niet goed zijn voor dat product.
Zoek bij elk plaatje wat het probleem is.

Hoe zit het bij de boer die jullie gaan bezoeken?
Pak nu je werkboek.
Waarom is de rups een plaag voor de boer?
Kies een van de onderstaande antwoorden.

De rups trekt vogels aan en die eten de groenten of bladeren op.

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

De rups verspreidt ziekten waardoor het product niet meer verkocht kan worden

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

De rups eet groenten en bladeren op.

Het antwoord is goed!

Vlinders leggen eitjes op verschillende groentesoorten, de rupsen die daaruit komen eten de groente en bladeren op.

Waarom is de brandnetel een plaag voor de boer?
Kies een van de onderstaande antwoorden.

De brandnetel prikt de boer waardoor hij niet goed zijn werk kan doen.

Het antwoord is fout.

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

De brandnetel is giftig en vergiftigt de groenten.

Het antwoord is fout.

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

Waar brandnetels groeien kan geen graan groeien en dus is er minder opbrengst voor de boer.

Het antwoord is goed.

Op plekken waar brandnetels groeien, kan geen graan groeien. Minder opbrengst dus. Tussen het graan dat de boer verkoopt mag geen rommel zitten.
Bovendien zijn sommige onkruiden giftig. Die mogen helemaal niet tussen het graan zitten, anders worden mensen er ziek van.

Waarom zijn vogels een plaag voor de boer?
Kies een van de onderstaande antwoorden.

Vogels vallen de fruitplukkers aan.

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

Vogels eten het fruit op waardoor het niet meer verkocht kan worden.

Het antwoord is goed!

Vogels lusten ook wel een hapje fruit. Met hun snavels maken ze gaten in het fruit.
Gevolg: het is kapot, en gaat rotten. De fruitteler kan zijn fruit niet meer verkopen.

Vogels hangen aan het fruit waardoor het op de grond valt en gaat rotten.

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

Waarom is de gans een plaag voor de boer?
Kies een van de onderstaande antwoorden.

Ganzenpoep vervuilt het gras, zodat het onbruikbaar wordt als veevoer.

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

Ze houden de boer wakker door hun gegak ( het geluid dat een gans maakt ).

Het antwoord is fout!

Kies een ander antwoord en kijk welke goed is.

De gans eet het gras op.

Het antwoord is goed!

De boer heeft liever geen ganzen in het weiland, want die eten het gras op. Daardoor blijft er minder over voor de koeien.

3. Dokteren

Boeren proberen natuurlijk te voorkomen dat ze last krijgen van plagen.
Maar hoe doen ze dat?
Bekijk daarover de volgende filmpjes.

Ga nu naar je werkboek en doe de opdracht ‘Dokteren’.

De appelteler van Alliance

De appelteler uit Brabant

De tomatenkweker

4. Ruimte voor boer en natuur

Boeren hebben ruimte nodig voor hun bedrijf.
Kunnen boer en natuur samengaan?
Kijk naar de volgende filmpjes.

In 2040 geen grutto meer

Weidevogelbeheer

Ga naar je werkboek. Wat is jullie mening: kunnen boer en grutto wel samengaan?

Als dat niet zo is, hoe komt dat?
Als dat wel zo is: wat moet de boer daarvoor doen?
Wat betekent het voor de boer, als hij ruimte maakt voor weidevogels?
Kunnen andere mensen ook iets voor doen voor de vogels? Wat bijvoorbeeld?
Zou jij zelf daar ook iets aan kunnen doen?

5. Boeren en bezoek

We hebben het net gezien: boeren werken vaak in mooie gebieden.
Daar komen graag mensen kijken, wandelen en fietsen.
Wat kan er dan gebeuren? Kijk naar het filmpje.

Verkiezingen in de Krimpenerwaard

Ideeën om dit aan te pakken? Pak je werkboek erbij en maak de opdracht.

Extra opdracht

Natuur – wat is dat eigenlijk?
Kijk naar de filmpjes.
Is er wel natuur in Nederland?

Wel of geen natuur?

Wat is echte natuur?

Pak je werkboek en maak de opdracht!