X
info@arkade.nl

Wat is boer in de buurt?

Boer in de buurt, is een digitale leeromgeving als voorbereiding op een zinvol bezoek met leerlingen aan een agrarisch bedrijf in de buurt. Dat kan een bedrijf uit iedere sector van de land- en tuinbouw zijn: de akkerbouw, de veeteelt, een melkveebedrijf, een pluimveebedrijf, een tuinderij, een bollenbedrijf, een fruitteler, een zorgboerderij of zorgtuinderij, of misschien een stadstuin. .

Boer in de buurt geeft de leerkracht materiaal in handen waarmee zij/hij de kinderen kan activeren en motiveren om niet alleen te kijken wat er op een agrarisch bedrijf gebeurt, maar ook in dialoog te gaan met de boer (boerin), tuinder of ondernemer over de morele en levensbeschouwelijke aspecten van zijn werk. Het helpt leerlingen om een onderzoekende en betrokken houding aan te nemen en van daaruit in dialoog te gaan.

Boer in de buurt is interessant voor agrariërs omdat zij dankzij dit leermiddel te maken krijgen met leerlingen die vragen stellen naar de waarden in hun bestaan, de bronnen van inspiratie, de ethische dilemma’s en de zin die zij ervaren in hun dagelijks werk.

Boer in de buurt is interessant voor leerkrachten en scholen omdat leerkrachten met dit middel kunnen werken aan meerdere kerndoelen voor het primair onderwijs (kerndoel 39, 40, 41, 47 en 48), maar ook aan de kerndoelen voor kritisch burgerschap. Boer in de buurt levert ook een waardevolle bijdrage aan de levensbeschouwelijke vorming.

Voor wie?

  • Boer in de buurt is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw (groep 7, 8) van het basisonderwijs, in zowel stedelijke als landelijke omgevingen.
  • Boer in de buurt is mogelijk ook interessant voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Boer in de buurt richt zich op leerkrachten, docenten en scholen die toch al excursies maken naar land- of tuinbouwbedrijven. Voor hen is het een middel om leerlingen (meer) te activeren en het bezoek te verdiepen.
    Boer in de buurt wil leerkrachten, docenten en scholen die dit nog niet doen over de streep trekken om zo’n excursie in het leerplan op te nemen.

Initiatief

Boer in de buurt is een product van Arkade, onderwijsbegeleiders identiteit en levensbeschouwing, in opdracht van de Stichting oecumenische werkgroep landbouw, economie en levensbeschouwing.

Website, illustraties en vormgeving zijn verzorgd door Vischvijver, totaalcommunicatie.

De teksten zijn grotendeels van de hand van Tineke de Lange, die ook de meeste research heeft gedaan.

boer in de buurt

Boer in de buurt is een product van